Ancient Lithuanian Kanklės / Bookshelf

Audio tape : Lithuanian folk music (part 1) - KanklėsThe cover of the tape

Tape: Lithuanian folk music (part 1) - Kanklės. Originals recordings of the 1935-1937 years from the collections of the Folklore Archive of the Lithuanian Institute of Literature and Folklore. Price $8.00 (exluding cost of mail).

On the cover: Krisius GARJONIS (1845-1939) (klanklės player) Biržų reg., Klausučių v.

Large photo of the cover. (405 x 394 x 16.7 million Size = 57 KB).

Lithuanian folk music (part 2) - Wind instruments on development.

Contact person: Romualdas APANAVIČIUS©Etnomuzikos institutas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.
©Prepared by Vida Palubinskienė
Prodused 1996 by Egidijus VirbašiusAbout the tape: Lithuanian folk music (part 1) - Kanklės.

The folk players of North Eastern Aukštaitija (J. Plepys, P. Lapienė) were the old men usually performing in their homes. The repertoire consists of vocal sutartinė (the old contrapunctal folk songs). The second finger (with its nail) of the right hand is used for plucking the chords and the fingers of the left hand are used to silence the chords by covering every string separately with a finger. Playing traditions on the five - stringed kanklės have disappeared in the middle of 20th century.

The performers of Western Aukštaitija (K. Masaitis), Žemaitija (S. Abromavičius, B. Brazinskas) and Suvalkija (P. Puskunigis, S. Popiera) on the nine and twelve - stringed kanklės played the homophonical folk songs, dances and improvisations. The second finger of the right hand (or plectrum) is also using for plucking the chords, but four fingers of the left hand cover the chords which are needless for sounding. J. Jaunzemis was playing using the fingers of both hands. The players were also the old men, but they were performing not only in their homes. The kanklės were used as instruments for ritual holidays and entertainments. The playing traditions are still continued.

Vida PALUBINSKIENĖ


Content of Tape: Lithuanian folk music (part 1) - Kanklės.(with record fragments)

SIDE - A

  Jonas PLEPYS-PLEPAS (1867-1955)(kanklės)
  Biržai reg., Papilys a., Dukurniai v.
 1. Sutartinė "Ratilioj lenkiau ratą" (1.02) Fragment of the record (25s)
 2. Sutartinė "Kirtau lazdelę" (1.27) Fragment of the record (24s)
 3. Sutartinė "Tutoj suduta" (1.16)
 4. Sutartinė "Du žali berželiai" (1.22) Fragment of the record (23s)
  Petras LAPIENĖ (1865-1962)(kanklės)
  Biržai reg., Kviriškis fm.
 1. Sutartinė "Obelyt gražuolyt" (1.02) Fragment of the record (20s)
 2. Astriškų march (0.56) Fragment of the record (17s)
  Kazimieras MASAITIS (1865-?)(kanklės)
  Kaunas reg., Seredžius a., Padubysis v.
 1. Polka "Tamta tedri" (0.43) Fragment of the record(14s)
 2. Polka "Švies mėlynė" (0.55) Fragment of the record (25s)
  Bonifacas BRAZINSKAS (1870-?)(kanklės)
  Raseiniai reg., Šimkaičiai a., Pavidaujys v.
 1. Tancius (0.54) Fragment of the record (21s)
  Juozas JAUNZEMIS (1856- apie 1938)(kanklės)
  Mažeikiai reg., Akmenė a., Alkiškiai v.
 1. Waltz (2.02) Fragment of the record (31s)
 2. Quadrille (1.10)
 3. Polka (1.19)
  Stanislovas ABROMAVIČIUS (1874-1955)(kanklės)
  Raseiniai reg., Šiluva a., Guodlaukis v., later Lydavėnai fm.
 1. Dance "Šalabanas" (2.14) Fragment of the record (17s)
 2. Dance "Mikita" (1.44)
 3. Dance "Skepetinė" (1.24) Fragment of the record (36s)
 4. Dance "Kryžiokas" (1.35)
 5. Dance "Angelčikas" (2.17)
 6. Dance "Valčikas" (1.20)
 7. Dance "Kepurinė" (1.30)
 8. Dance "Padušečka" (1.51)
 9. Dance "Duje" (1.26)

SIDE - B

 1. Dance "Avietėlė" (2.20)
 2. Polka "Gilių mergos durnos buvo" (1.22)
 3. Dance "Žvirblelis" (2.13)
 4. Dance "Suktinis" (0.54)
  Kotryna ABROMAVIČIENĖ (1894-?)(voice)
  Raseiniai reg., Šiluva a.
  Stanislovas ABROMAVIČIUS (1874-1955)(kanklės)
  Raseiniai reg., Šiluva a., Guodlaukis v., later Lydavėnai fm.
  Stanislova ABROMAVIČIŪTĖ - VARNAUSKIENĖ (1921-1968)(voice)
  Raseiniai reg., Šiluva a., Lydavėnai fm.
 1. Song-game "Vėjas pučia" (1.40) Fragment of the record(25s)
  Stanislovas ABROMAVIČIUS (1874-1955)(kanklės)
  Raseiniai reg., Šiluva a., Guodlaukis v., later Lydavėnai fm.
  Stanislova ABROMAVIČIŪTĖ - VARNAUSKIENĖ (1921-1968)(violin)
  Raseiniai reg., Šiluva a., Lydavėnai fm.
 1. Paulausko waltz Nr.1 (1.39)
 2. Paulausko waltz Nr.2 (1.34)
 3. Abromaičių waltz (1.24) Fragment of the record (27s)
 4. Girls polka "Rudakikė" (1.27)
 5. Abromaičių polka (1.24)
 6. Butkaus polka (1.42)
 7. Valseriuko polka (1.22)
 8. Čialedino waltz (1.09)
 9. Wedding march (1.03)
 10. Children dance "Zuikelis" (0.21)
  Pranas PUSKUNIGIS (1860-1946)(kanklės)
  Šakiai reg., Sintautai a., Katiliai v., later Marijampolė reg., Veiveriai a., Skriaudžiai v.
 1. Song "Sunkios sunkios svočios" (0.37) Fragment of the record (18s)
 2. Dance "Šiaučius" (1.26)
 3. Dance "Šocas" (0.51) Fragment of the record (17s)
  Simas POPIERA (1900-?)(kanklės)
  Marijampolė reg., Sasnava a., Saliamo Būda v.
 1. Old-time waltz (1.28) Fragment of the record (18s)
 2. Polka (0.56) Fragment of the record (16s)
 3. Polka (1.06) Fragment of the record (21s)
 4. Song "Paklausykit jūs lietuviai" (1.09) Fragment of the record (37s)